Atpakaļ

Pie dziļu pamatu izbūves tiek ņemti vērā tikai nozīmīgi fakti. Tāpēc dziļo pamatu izbūves mašīnām jābūt rentablām bez kompromisiem. Maksimāla veiktspēja un ekonomija – Liebherr dziļo pamatu izbūves tehnika ir plaši pazīstamas visā pasaulē, nodrošinot optimālus pamatus prasīgām konstrukcijām.

Liebherr dziļo pamatu izbūves tehnika var tikt galā ar visu dziļo pamatu procesu klāstu – sākot ar urbšanu, pāļu dzīšanu un grunts maisīšanas tehnoloģiju pāļu uzstādīšanai līdz augsnes uzlabošanai. Tie var nodrošināt optimālu dziļu pamatu izbūvi ambiciozākiem būvniecības projektiem.

Urbšana

Urbšanu izmanto, lai izbūvētu lietos pāļus, uzstādītu saliekamo betonu vai tērauda elementus, vai sagatavotu būvlaukumu turpmākajiem pāļu izvešanas darbiem. Izplatītākās urbšanas metodes dziļo pamatu izbūvē ir Kelli urbšana, CFA – urbšanas ar pilna garuma gliemežurbi, FDP – urbšana sablīvējot grunti, FoW – urbšana, izmantojot dubultotu urbšanas galvu, urbšana ar greiferkausu, reversās cirkulācijas urbšana, āmura urbšana.

Pāļu dzīšana

Pāļu dzīšanas metodes tiek izmantotas, lai iebūvētu zemē tādus elementus kā pāļi vai lokšņu pāļu sienas. Ar pāļu dzīšanu tā sauktos pāļu elementus var iedzīt zemē un atkal dabūt ārā. Parastie pāļu elementi ir tērauda profili vai pāļi, kas izgatavoti no dzelzsbetona vai koka. Tādējādi ir iespējams izveidot, piemēram, lokšņu pāļu sienas atbalsta vai nostiprināšanas mērķiem, kā arī pamatu pāļus vai norobežojuma sienas. Vibrācijas, trieciena vadīšanas / kalšanas un iespiešanas metodes ir pāļu dzīšanas metodes.

Grunts maisīšanas tehnoloģija

Grunts maisīšanas tehnoloģija ir dziļas sienu konstrukcijas izbūve, kas izgatavotas no betona, dzelzsbetona vai saistvielām. Viņiem ir statiska vai blīvējoša funkcija. To izbūvei tiek izraktas pāļveidīgas tranšejas. Atbalsta šķidrums, parasti bentonīta suspensija, neļauj augsnei iekļūt atpakaļ tranšejā. Izmantojot vienfāzes metodi pašcietējoša suspensija paliek tranšejā. Izmantojot divfāžu metodi atbalsta šķidrums tiek izsūknēts no tranšejas un aizstāts ar, piemēram, betonu, kad sasniegts galīgais dziļums. Izmantojot apvienoto metodi saliekamie betona elementi, tērauda elementi vai blīvējuma paneļi tiek ievietoti vēl nesacietinātā maisījumā.

Augsnes uzlabošana

Liebherr dziļo pamatu izbūves tehnika palīdz uzlabot būvlaukumu. Augsnes stabilizēšanai ir šādas priekšrocības: tiek uzlabota zemes dabiskā nestspēja celtniecības slodžu uzturēšanai. Turklāt var samazināt zemes saspiežamību (nosēdumu). Augsnes uzlabošana ļauj uzstādīt vairākus dažādus konstrukcijas elementus, ieskaitot dažādus kolonnu un pāļu tipa nesošos elementus, norobežojuma sienas, lai nostiprinātu pamatu tranšejas, uzbērumus un sablīvējuma konstrukcijas ceļu būvei, vai norobežojuma sienas aizsardzībai pret plūdiem.

Visa pāļu izbūves tehnika